Effectief Functioneren in een ManagementTeam

Bedoeld voor directeuren, leden van MT's en staffunctionarissen.


Algemene informatie

Aanbieder: Streng Dijkerman &
Partners
Vorm: oplocatie
Frequentie: overig
Duur: 13 dagen
Kosten: €5895,00 (exclusief BTW)
Vroegste start: Nog niet bekend

Omschrijving

Effectief Functioneren in een ManagementTeam

De meeste managers danken hun functie aan hun (vak) deskundigheid. Door studie of door toeval bent u in een bepaalde branche terechtgekomen, en in die branche hebt u praktijkervaring opgedaan. U hebt de nodige pijn geleden en uit eigen ervaring weet u: manager wordt je niet vanzelf. Toch wilt u verder groeien, zowel in het belang van uw bedrijf als in uw belang.

U hebt gemerkt dat harder werken en/of meer vakkennis niet voldoende zijn. Het lukt u zelfs niet meer uw huidige positie te consolideren door op de oude voet door te gaan. En om een bredere, hogere managementfunctie aan te kunnen moet u "iets" ondernemen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. U bent op zoek naar zowel kennis als vaardigheden die u direct kunt toepassen.

U wordt steeds vaker gevraagd mee te denken (en te beslissen) over onderwerpen waarin u niet bent opgeleid. Daarom bieden wij u in de cursus Effectiever Functioneren in het managementteam kennis aan over strategisch management, financieel management, marketing en verkoop, personeelszaken en communicatie. Deze basiskennis stelt u in staat een volwaardiger gesprekspartner te worden. Hierdoor kunt u als "generalist" aan de "experts" de juiste vragen stellen en beter functioneren in het managementteam.

Naast investeren in kennis zult u ook moeten investeren in uzelf. U zult kritisch moeten gaan kijken naar de manier waarop u uw managersrol invult. In het begin van uw carrière ontleende u uw zelfvertrouwen voornamelijk aan inhoudelijke deskundigheid.

Nu wordt er steeds meer ook een beroep gedaan op uw communicatieve vaardigheden. U wordt in toenemende mate beoordeeld op de effectiviteit van uw omgang met medewerkers, superieuren en anderen binnen en buiten uw organisatie. U vindt het moeilijk om te beslissen in deze vaardigheid te gaan investeren, want u heeft het al zo druk. Maar als u op de oude voet door blijft gaan pleegt u roofbouw op uzelf: u "slijt veel te snel"!

De in deze cursus aangeboden combinatie van kennis en vaardigheden stelt u in staat een volwaardiger gesprekspartner te worden. Hierdoor kunt u als "generalist" aan de experts de juiste vragen stellen en beter functioneren in het managementteam.

Doelgroep
Als u zich in bovenstaande profielschets herkent is dit wellicht dé cursus voor u. De cursus is bestemd voor directeuren, leden van managementteams, staffunctionarissen met ambities voor "general management" en sleutelfiguren van kleine en middelgrote organisaties of business units van grote concerns. Leeftijd, opleiding en soort organisatie zijn van ondergeschikt belang. Het belangrijkste selectiecriterium is dat u "ervaringsmodder aan uw laarzen heeft" en dat u inziet dat u uzelf lerend moet opstellen om verder te groeien als manager.

Een cursusgroep bestaat uit 10 - 14 personen, waarvan maximaal 3 uit dezelfde organisatie. Door de gehanteerde selectiecriteria ontstaan groepen die qua branche, leeftijd, persoonlijke achtergrond en vakopleiding zeer divers zijn. Deelnemers ervaren deze heterogeniteit als zeer stimulerend en verhelderend.

Voorgesprek
Als u tot de conclusie bent gekomen dat niet een verdere vakspecialisatie, maar een brede algemene managementcursus uw volgende stap moet zijn, investeer dan één uur in een voorgesprek om met de cursusleiding uit te vinden of deze cursus geschikt is voor u. In dit gesprek inventariseren we uw wensen/eisen omdat we er zeker willen zijn dat deze aanzienlijke investering in tijd en geld verantwoord is. Na dit gesprek kunt u besluiten zich definitief in te schrijven. Dit voorgesprek vindt plaats bij u op kantoor.

Programma
De cursus bestaat uit 6 blokken van 2 dagen en een afsluitend blok van 1 dag. Tussen blok 1 en 2 maakt u 4 testen en de resultaten worden met u besproken in een persoonlijk gesprek.

De feedback die u in het persoonlijke gesprek krijgt helpt u om nog scherper te formuleren wat u in deze cursus wil leren; het door uzelf opgestelde actieplan is gedurende de rest van de cursus de meetlat waaraan u het nut van de diverse blokken kunt afmeten.

Blok 1 Inleiding + Management en Leidinggeven (1 middag/avond + 1 dag)

Blok 2 Effectief functioneren in een (management)team (2 dagen inclusief avond)

Blok 3 Strategisch management + Personeelsmanagement (2 dagen inclusief avond)

Blok 4 Zelfmanagement en managementcommunicatie + Marketing for non-marketeers (2 dagen inclusief avond)

Blok 5 Finance for non-financials + Zelfmanagement en managementcommunicatie (2 dagen inclusief avond)

Blok 6 Effectief omgaan met veranderingen (2 dagen inclusief avond)

Blok 7 Afsluiting/Certificaatuitreiking (programma in overleg samengesteld)

Docentprofiel
Uitgangspunt: u houdt niet van ellenlange inleidingen of van goeroes en professoren die hun wijsheid in een eenrichtingsmonoloog over de zaal uitstorten. Compacte, hanteerbare theorie mag niet ontbreken, maar dan wel op voorwaarde dat duidelijk gemaakt wordt wat u er morgen in de praktijk mee kunt doen: de cursus moet uitzonderlijk praktijkgericht zijn én een verbinding leggen tussen denken en doen.
Per blok is er een wisselende gastdocent die naast bovenstaand uitgangspunt geselecteerd is op bewezen didactische kwaliteiten, inhoudelijke deskundigheid en kennis van de praktijk.

Bijzonderheden

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 5.895,- (excl. BTW). De kosten voor het cursusmateriaal en het afsluitende diner zijn inbegrepen bij de cursusprijs. De verblijfskosten (arrangement) zijn NIET in bovengenoemde prijs begrepen. Een arrangement (incl. diner en overnachting) voor 6 blokken kost ongeveer € 1.900,-- (excl. BTW). Een gedetailleerd overzicht van de verblijfskosten ontvangt u bij inschrijving of kan desgewenst worden toegezonden.

Korting
Indien een organisatie tegelijkertijd drie of meer deelnemers aanmeldt, geldt een kortingsregeling. De korting bedraagt 50% korting op de kosten voor deelname voor elke 3e cursist of (als dat gunstiger uitvalt voor de organisatie) 15% korting per cursist.

Certificaat
Indien u aan minimaal 80% van de cursus heeft deelgenomen (gemiste onderdelen kunnen ingehaald worden in de volgende groep) ontvangt u na afloop het cursuscertificaat.


Agenda

De agenda voor deze training is (nog) niet ingevuld of is te bekijken in de omschrijving.


Aanmelden »


Meer informatie aanvragen

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u meer informatie over deze training aanvragen.

= verplicht veld.

Informatie aanvragen